საქართველო. ქუთაისი, პუშკინის №3

 

 

U-17 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2004 წ.დ. „რამაზ შენგელიას სახელობის თასი", 7 გუნდი) ტარდება ოთხ წრედ.


U-16 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2005-2006 წ.დ. „ჯუმბერ ხაჟალიას" სახ.თასი, 7 გუნდი) ტარდება ოთხ წრედ.

U-14 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2007 წ.დ. „როინ კვასხვაძის" სახ.თასი, 18 გუნდი) ტარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე გუნდები გაიყოფა სამ ქვეჯგუჯად „ა", „ბ" და „გ" ჯგუფში ექვს-ექვსი გუნდი, თამაშები გაიმართება ორ წრედ (თითო მატჩი შინ და გარეთ).
გათამაშების მეორე ეტაპზე „ა", „ბ" და „გ" ჯგუფებში პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 6 (ექვს) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ზედა ჯგუფი", სადაც გამოვლინდება U-14 -ის საპრიზო სამეული, ხოლო „ა", „ბ" და „გ" ჯგუფებში მესამე და მეოთხე ადგილებზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 6 (ექვს) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „შუა ჯგუფი", სადაც გამოვლინდება მეშვიდედან - მეთორმეტე ადგილოსანთა ვინაობა, ხოლო „ა", „ბ'' და „გ" ჯგუფებში მეხუთე და მეექვსე ადგილებზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 6 (ექვს) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ქვედა ჯგუფი" , სადაც გამოვლიდნება მეცამეტედან - მეთვრამეტე ადგილოსანთა ვინაობა.
ჩემპიონატის მეორე ეტაპზე სამივე ჯგუფში თამაშები გაიმართება ორ წრედ. გუნდები მეორე ეტაპს დაიწყებენ ნული ქულით. კალენდარი შედგება ბერგერის ცხრილით, გუნდებს ნომრები მიენიჭება ბრმა კენჭისყრის შედეგად.

U-13 იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2008 წ.დ. „გივი ნოდიას" სახელობის თასი, 14 გუნდი) ჩატარდება ორ ეტაპად:პირველ ეტაპზე გუნდები გაიყოფა ორ ქვეჯგუფად „ა" და „ბ" ჯგუფში შვიდ-შვიდი გუნდი, თამაშები გაიმართება ორ წრედ (თითო მატჩი შინ და გარეთ).
გათამაშების მეორე ეტაპზე „ა'' და „ბ'' ჯგუფებში პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 6 (ექვს) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ზედა ჯგუფი'', სადაც გამოვლინდება U-13 -ის საპრიზო სამეული, ხოლო „ა'' და „ბ'' ჯგუფებში მეოთხე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 8(რვა) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ქვედა ჯგუფი'', სადაც გამოვლიდნება მეშვიდედან - მეთოთხმეტე ადგილოსანთა ვინაობა.
ჩემპიონატის მეორე ეტაპზე „ზედა ჯგუფში'' თამაშები გაიმართება ორ წრედ. გუნდები მეორე ეტაპს დაიწყებენ ნული ქულით. კალენდრები შედგება ბერგერის ცხრილით, გუნდებს ნომრები მიენიჭება ბრმა კენჭისყრის შედეგად.
„ქვედა ჯგუფში'' გუნდები ორ წრედ ითმაშებენ მოპირდაპირე ჯგუფიდან გადმოსულ ოთხ გუნდთან, პირველი ეტაპიდან მათ გადმოჰყვებათ „ქვედა ჯგუში'' მოხვედრილ გუნდებთან ურთიერთშორის ნათამაშები ქულები. კალენდარი შედგება ბერგერის ცხრილით, გუნდებს ნომრები მიენიჭება გადმოყოლილი ქულების მიხედვით ახლად დაკავებული ადგილების შესაბამისად.


U-12 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2009 წ.დ. „გარი სორდიას" სახ. თასი, 16 გუნდი) ტარდება ორ ეტაპად, პირველ ეტაპზე გუნდები გაიყოფა ორ ქცეჯგუფად „ა" და „ბ" ჯგუფებში რვა-რვა გუნდი, თამაშები გაიმართება ორ წრედ (თითო მატჩი შინ და გარეთ).
გათამაშების მეორე ეტაპზე „ა" და „ბ" ჯგუფებში პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილებზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 8(რვა) - გუნდიან ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ზედა ჯგუფი", სადაც გამოვლინდება U-12 საპრიზო სამეული, ხოლო „ა" და „ბ" ჯგუფებში მეხუთე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები შეადგენენ ახალ 8 (რვა) - გუნდია ჯგუფს პირობითი სახელწოდებით „ქვედა ჯგუფი", სადაც გამოვლინდება მეცხრედან-მეთექვსმეტე ადგილოსანთა ვინაობა.
ჩემპიონატის მეორე ეტაპზე ორივე ჯგუფში გუნდები ორ წრედ ითამაშებენ მოპირდაპირე ჯგუფიდან გადმოსულ ოთხ გუნდთან, პირველი ეტაპიდან მათ გადმოჰყვებათ თავიანთ ჯგუფებში მოხვედრილ გუნდებთან ურთიერთშორის ნათამაშები ქულები. კალენდარი შედგება ბერგერის ცხრილით, გუნდებს ნომრები მიენიჭება გადმოყოლილი ქულების მიხედვით ახლად დაკავებული ადგგილების შესაბამისად.

U-11 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2010 წ.დ „მერაბ მეგრელაძის" სახ. თასი, 11 გუნდი) თამაშები ჩატარდება ორ წრედ. (ფესტივალი -- ქულები არ იწერება)


U-10 -- იმერეთის 2021 წლის ღია ჩემპიონატი (2011 წ.დ „ჯემალ ხერხაძის" სახ.თასი, 8 გუნდი) თამაშები ჩატარდება სამ წრედ. (ფესტივალი -- ქულები არ იწერება)