საქართველო. ქუთაისი, პუშკინის №3U-17
 -- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2006-2007 წ.დ. რამაზ შენგელიას"სახ.თასი, 12 გუნდი)
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ წრედ: U-15
-- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2008 წ.დ. ჯუმბერ ხაჟალიას" სახ.თასი, 9 გუნდი)
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე თამაშები ჩატარდება ორ  წრედ, მეორე ეტაპზე პირველი ოთხეული შექმნის ,,ზედა ჯგუფს“, სადაც თამაშები ჩატარდება ორ წრედ (შინ და გარეთ) და გაარკვევენ ჩემპიონის ვინაობას. ხოლო მეხუთე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები შექმნიან ,,ქვედა ჯგუფს“, სადაც თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ.
გუნდებს პირველი ეტაპიდან გადმოჰყვებათ როგორც ქულები, ასევე სხვა დანარჩენი მაჩვენებელი.U-14 -- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2009 წ.დ. „როინ კვასხვაძის" სახ.თასი, 14 გუნდი)  
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ.  მეორე ეტაპზე პირველი ხუთეული შექმნის ,,ზედა ჯგუფს“, სადაც თამაშები ჩატარდება ორ წრედ (შინ და გარეთ) და გაარკვევენ ჩემპიონის ვინაობას. რაც შეეხება მეექვსე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები, ისინი შექმნიან ,,ქვედა ჯგუფს“ და ითამაშებენ ერთ წრედ.
გუნდებს პირველი ეტაპიდან გადმოჰყვებათ როგორც ქულები, ასევე სხვა დანარჩენი მაჩვენებელი.


U-13 იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2010 წ.დ. „გივი ნოდიას" სახელობის თასი, 15 გუნდი)
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ.  მეორე ეტაპზე პირველი ხუთეული შექმნის ,,ზედა ჯგუფს“, სადაც თამაშები ჩატარდება ორ წრედ (შინ და გარეთ) და გაარკვევენ ჩემპიონის ვინაობას. რაც შეეხება მეექვსე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები, ისინი შექმნიან ,,ქვედა ჯგუფს“ და ითამაშებენ ერთ წრედ.

გუნდებს პირველი ეტაპიდან გადმოჰყვებათ როგორც ქულები, ასევე სხვა დანარჩენი მაჩვენებელი.

 

U-12 -- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2011 წ.დ. „გარი სორდიას" სახ. თასი, 15 გუნდი) 
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ.  მეორე ეტაპზე პირველი რვაეული შექმნის ,,ზედა ჯგუფს“, სადაც თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ  და გაარკვევენ ჩემპიონის ვინაობას. რაც შეეხება მეცხრე და შემდეგ ადგილებზე გასული გუნდები, ისინი შექმნიან ,,ქვედა ჯგუფს“ და ითამაშებენ ერთ წრედ.

გუნდებს პირველი ეტაპიდან გადმოჰყვებათ როგორც ქულები, ასევე სხვა დანარჩენი მაჩვენებელი.

 

U-11 -- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2012 წ.დ „მერაბ მეგრელაძის" სახ. თასი, 15 გუნდი)  (ფესტივალი -- ქულები არ იწერება)
ჩემპიონატი   ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ.  მეორე ეტაპზე გუნდები გაიყოფა ორ ჯგუფად:

,,ა"  და „ბ" ჯგუფები, თამაშები ჯგუფებში ჩატარდება ერთ წრედ.

 
U-10 -- იმერეთის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი (2013 წ.დ „ჯემალ ხერხაძის" სახ.თასი, 18 გუნდი)
(ფესტივალი -- ქულები არ იწერება)
გუნდები გაიყოფა სამ ჯგუფად: „ა" (6 გუნდი), „ბ" (6 გუნდი), „გ" (6 გუნდი). 
ჯგუფებში თამაშები ჩატარდება ოთხ წრედ (ორჯერ შინ და ორჯერ გარეთ)